O nas

MISIE

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- GRUPA MISIE

6.30-8.15 - schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy konstrukcyjne,
manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność
twórczą i ekspresje, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające
percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo-słuchową itd., zestaw
ćwiczeń porannych, zabawy ruchowe.
8.15-8.45- przygotowanie do śniadania
Porządkowanie Sali i zabiegi higieniczne
8.45- 9.15- śniadanie
9.15- 9.35 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania
przedszkolnego w oparciu o podstawę programową ( w tym religia : wtorek i
czwartek oraz język angielski: poniedziałek i środa), zabawa ruchowa
9.35- 10.30 –swobodne zabawy dzieci
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca
indywidualna z dziećmi.
10.30-11.20- pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i
obserwacje przyrodnicze. Zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci z
wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe,
Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody- zabawy w Sali.
11.20- 11.40- przygotowanie do obiadu
Porządkowanie Sali, ogródka przedszkolnego, zabiegi higieniczne
11.40-12.20 – obiad
12.20- 13.45- odpoczynek
Zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni, słuchanie czytanych bajek, słuchanie
muzyki relaksacyjnej.
13.45-14.00- przygotowanie do podwieczorka
14.00- 14.30- podwieczorek
14.30-16.30 rozchodzenie się dzieci
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję
wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- słuchową,. Zabawy ruchowe w Sali
lub w ogrodzie przedszkolnym oraz gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych
zespołach, w kole, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia.