O nas

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia


630 –7 30 – schodzenie się dzieci - grupa łączona 
730 –8 00 schodzenie się dzieci (grupa Smerfy, Pszczółki, Misie do 815)

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe: Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe .


800 – 830 – przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, śniadanie (grupa Smerfy do 830 – 900, ) 


900 – 1120 – zorganizowane zajęcia dydaktyczne Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, religia, zabawa ruchowa, zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody zabawy w sali.


1120 – 1200 – przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, obiad (grupa Smerfy do 1200-1230)


1200– 1400 – zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zajęcia i zabawy na powietrzu lub w sali wg miesięcznych planów pracy grup; zabawy dowolne lub organizowane, zabawy badawcze, tematyczne, ze śpiewem, praca indywidualna, zajęcia w zespołach, praca indywidualna, podsumowanie dnia


1400- 1420 – przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne, podwieczorek  (grupa Smerfy do 1420-1440)

po podwieczorku  –rozchodzenie się dzieci, z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Kontrast: Zmień rozmiar: AAA