O nas

KRASNALE

Ramowy rozkład dnia – grupa średniaki – Krasnale

6.30 - 8.00 - schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy
konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające
aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję
wzrokową, słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, itd., zestaw ćwiczeń porannych.
8.00 - 8.30 – śniadanie
Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
8.30 - 9.30 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania
przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych ruchowych, stymulujących rozwój
dzieci zgodnie z tematyką zajęć.
8.30 - 9.00 – (wtorek, czwartek) religia
9.30-11.00 pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i
obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z
wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia
kształtujące postawę dziecka
11.00 -12.00 - obiad
Przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
12.00 -14.00 - poobiedni odpoczynek
Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne,
praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne
14.00 -14.30 - podwieczorek
Przygotowanie do podwieczorku, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
14.30 -16.30 – rozchodzenie się dzieci
Z dziećmi pozostałymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne , rozwijające percepcję
wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itp. Zabawy ruchowe w sali lub w
ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według
zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, zajęcia w małych zespołach, omówienie z
dziećmi z wydarzeń dnia.