O nas

KRASNALE

RAMOWY ROZKŁAD DNIA- grupa Krasnale

630 – 800 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę ćwiczenia ogólnorozwojowe: Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową itd., zestaw ćwiczeń porannych.
800 – 830 – Śniadanie, przygotowanie do śniadania Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

PONIEDZIAŁEK
830 –900 – Zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.
900- 910 – Zabawy ruchowe
910- 940- Zajęcia dydaktyczne realizowane z dziećmi starszymi.
940-1110 zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.

WTOREK, CZWARTEK
830 –900 – Religia
900- 940 – Zabawy ruchowe
940- 1010- Zajęcia dydaktyczne realizowane z dziećmi starszymi.
1010-1110 zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.

ŚRODA, PIĄTEK
830 –900 – zajęcia dydaktyczne. Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.
900- 910 – Zabawy ruchowe
910- 1030- Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.
1030- 1100- Język angielski.
1100- 1110- Zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce.
 

1110 – 1200 – Obiad, przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
1200– 1345 – Odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.
1345- 1420– Podwieczorek, przygotowanie do podwieczorku. Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
1420 –1630 –Rozchodzenie się dzieci  Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań w sali lub w ogrodzie, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
 
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA