O nas

KRASNALE

Ramowy rozkład dnia – grupa średniaki – Krasnale
700 – 805 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę
ćwiczenia ogólnorozwojowe: Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych
755- 830przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne i śniadanie
 
PONIEDZIAŁEK I ŚRODA
830- 900 – zajęcia dydaktyczne oraz język angielski prowadzony w toku codziennych zajęć
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
900– 1030 – pobyt na świeżym powietrzu i zabawy swobodne
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.

 
WTOREK I CZWARTEK
830- 900 – religia
900– 930 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 –1100– pobyt na świeżym powietrzu i zabawy swobodne
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.
 
PIĄTEK
830 – 930zajęcia dydaktyczne oraz język angielski prowadzony w toku codziennych zajęć
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 –1100– pobyt na świeżym powietrzu i zabawy swobodne
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. W razie niepogody zabawy swobodne w sali.
 
1100 – 1145 – przygotowanie do obiadu i obiad
1145 – 1215  zabiegi higieniczne ,przygotowanie do odpoczynku i poobiedni odpoczynek
słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne
1215 – 1400 -  zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.
1400- 1420– przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek
1420 – 1600 – Rozchodzenie się dzieci
W trakcie rozchodzenia z dziećmi pozostającymi prowadzone: są ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci
/ ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe w sali lub
w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań w sali lub w ogrodzie , zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
 
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA