O nas

KRASNALE

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
630 – 800
– schodzenie się dzieci Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę ćwiczenia ogólnorozwojowe: Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd., zestaw ćwiczeń porannych
800 – 830 – Śniadanie, przygotowanie do śniadania Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne,
830 –930 – zajęcia dydaktyczne Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.
830 –900 (wtorek, czwartek) – religia
1000 –1030 (środa, piątek)– język angielski
930 – 1100 – pobyt na świeżym powietrzu Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
1100 – 1200 –Obiad, przygotowanie do obiadu, porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.
1200– 1400 – odpoczynek poobiedni. Słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.
1400- 1430 – Podwieczorek, przygotowanie do podwieczorku Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
1430 –1630 –Rozchodzenie się dzieci  Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań w sali lub w ogrodzie, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.