O nas

MISIE


Ramowy rozkład dnia
630 – 730 - grupy łączone
7.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo – słuchową itd.
8.15 – 8.30 -  zestaw ćwiczeń porannych, zabawy muzyczno – ruchowe
8.30 – 8.50 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie Sali, zabiegi higieniczne
8.50 – 9.20 – śniadanie
9.20 – 9.50 – zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową
 
Język angielski: poniedziałek i czwartek
Religia: wtorki i czwartki godz. 9.45 – 10.15
Wychowanie fizyczne: wtorki i środa 9.15 – 9.45

9.50 – 10.30 – zabawy  swobodne dzieci
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dzieckiem.
10.00 – II śniadanie
10.30 – 11.30 -  pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy  organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym ( na boisku), spacery, obserwacje przyrodnicze. Zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci
 z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe. Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody  - zabawy w Sali
11.30 – 11.50 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie Sali, ogrodu przedszkolnego, zabiegi higieniczne
12.00 – 12.45 – obiad, czynności higieniczne
12.45 – 13.15 – odpoczynek
Odpoczynek poobiedni, słuchanie czytanych bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.15 – 14.00 - zabawy dowolne, tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi.
14.00 – 14.15 – porządkowanie Sali, przygotowanie do podwieczorku
14.15 – 14.45 – podwieczorek
14. 45 – 16.30 - rozchodzenie się dzieci do domu
(1530 –1630  grupy łączone)
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia ogólnorozwojowe, artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – słuchową. Zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym oraz gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach, w kole, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia.
 

 
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA