O nas

MISIE


Ramowy rozkład dnia
630 – 7:45 - grupy łączone
7.45 – 8.00 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację wzrokowo – słuchową itd.
8.00 – 8.20 -  zestaw ćwiczeń porannych, zabawy muzyczno – ruchowe.
Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne. 
8.20 – 8.40 – śniadanie
8.40 – 9.20 – 
 zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową
9:30 - 10:00 - Religia: wtorki i czwartki.
10:00 – II śniadanie
10.30 – 11.15 -  pobyt na świeżym powietrzu
 zabawy  swobodne dzieci, zabawy  organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym ( na boisku), spacery, obserwacje przyrodnicze.
Zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci 
z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe. Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody  - zabawy w Sali. Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dzieckiem.
11:15 - 11:45 - język angielski : poniedziałek i czwartek,
wcyhowanie fizyczne: poniedziałek i środa
11.45 – 12:00 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie Sali, zabiegi higieniczne
12.00 – 12.30 – obiad, czynności higieniczne
12.30 – 13.00– Odpoczynek poobiedni, słuchanie czytanych bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.00 – 13. 20 - Zajęcia dydaktyczne. 
13. 20. - 14.00  - zabawy dowolne, tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi.
14.00 – 14.15 – porządkowanie Sali, przygotowanie do podwieczorku
14.15 – 14.45 – podwieczorek
14. 45 – 16.30 - rozchodzenie się dzieci do domu
(15:15 –1630  grupy łączone)
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, ćwiczenia ogólnorozwojowe, artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – słuchową. Zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym oraz gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia w małych zespołach, w kole, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia.
 

 
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA