O nas

PSZCZÓŁKI

Ramowy rozkład dnia:
6.30-7.45 - grupy łączone
7.45 – 8.00 – schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.
8.15 – 8.30 - poranne zabawy ruchowe, porządkowanie Sali.
8.30 – 8.45 – przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

8.45 – 9.15– śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie o zdrowie
9.15 – 9.45 – zajęcia dydaktyczne kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego, (religia – wtorek, czwartek, j. angielski – poniedziałek, czwartek).
9.45 – 10.30 - zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dzieckiem. Praca w małych grupach,zabiegi higieniczne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu.
10.00 – II śniadanie.

10.30 – 11.30 - pobyt na placu zabaw, zabawy zorganizowane i swobodne z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych. Ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody - zabawy w Sali.
11.15 – 11.30 – przygotowanie do obiadu. Porządkowanie Sali, , zabiegi higieniczne.
11.30 – 12.05– obiad.
12.05 – 13.30– odpoczynek. Zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni, słuchanie czytanych bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.30 – 13:45- ciche zabawy wybranymi zabawkami, zabawy w małych grupach, słuchanie czytanych bajek, zabawy dydaktyczne. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe.
13:45 – 14.00– przygotowanie do podwieczorku
14.00 – 14.30– podwieczorek
14. 30 – 14:45 - zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela
14:45 – 16:30 - rozchodzenie się dzieci do domu. Zabawy dowolne.  Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.
15.15 - 16.30 (grupy łączone)
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA