O nas

SŁONECZKA

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
GRUPA  STARSZAKI- ”SŁONECZKA”
 

630 – 830 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów

 

PONIEDZIAŁEK

 

830 – 900 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

900 – 915 zabiegi higieniczne po śniadaniu

915 – 945 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

945 – 1000 zabawy ruchowe

940 – 1030 zajęcia dydaktyczne

1030 – 1130 pobyt na świeżym powietrzu

 

WTOREK/CZWARTEK

 

800 - 830 religia

830 - 900 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

900 – 915 zabiegi higieniczne po śniadaniu

915 – 945 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

945 – 1000 zabawy ruchowe

1000 – 1130 pobyt na świeżym powietrzu

 

ŚRODA/PIĄTEK

 

830 – 900 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

900 – 915 zabiegi higieniczne po śniadaniu

915 – 945 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

945 – 955 zabawy ruchowe

955 - 1045 pobyt na świeżym powietrzu

1045 - 1100 zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce

1100 - 1130 język angielski

 

 

 

1130 – 1200 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, obiad, pełnienie dyżuru podczas posiłku

1200 – 1225 poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne

1225 - 1345 zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi

1345- 1420 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek

1420 - 1630 rozchodzenie się dzieci, z pozostałymi dziećmi ćwiczenia ogólnorozwojowe, samorzutna aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe grafomotoryczne, rozwijające percepcje słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali przedszkolnej

 

Kontrast: Zmień rozmiar: AAA