O nas

SŁONECZKA

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA
GRUPA  STARSZAKI- ”SŁONECZKA”
 
7.00-8.00- schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalajace aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo- ruchową, itp., zestaw ćwiczeń porannych.
 
8.00-8.30- religia (wtorek, czwartek)
 
8.00-8.30- śniadanie,
8.30-9.00- śniadanie (wtorek, czwartek)
 
8.45- 9.45- zajęcia dydaktyczne
9.15-10.15-(wtorek, czwartek))- zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć.
 
9.45- 11.45- zabawy i pobyt na świeżym powietrzu
10.15- 11.45 (wtorek, czwartek)
Zabawy organizowane i swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze,
zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych
i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
 
12.00-13.00- obiad
Spożywanie posiłku, porządkowanie, czynności higieniczne.
 
13.00-13.15- poobiedni odpoczynek
Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe.
 
13.15-14.00- zabawy dowolne, tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi.
 
14.00- 14.30- podwieczorek
Spożywanie posiłku, porządkowanie , czynności higieniczne.
 
14.30-16.00- rozchodzenie się dzieci
Z pozostałymi dziećmi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchowa, koordynację wzrokowo- ruchowa, itp. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry
i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub
w ogrodzie, zajęcia w małych zespołach, omawianie z dziećmi wydarzeń dnia.
 
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w toku codziennych zajęć i czynności tj. podczas zajęć dydaktycznych, podczas zabaw ruchowych, podczas pobytu na świeżym powietrzu, itp. 
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA