O nas

SŁONECZKA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
SŁONECZKA

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów
PONIEDZIAŁEK/ŚRODA
8.00 - 8.40 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie
8.40 - 9.00 zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu
wychowania przedszkolnego
9.30 - 9.40 zabawy ruchowe
9.40 - 10.45 pobyt na świeżym powietrzu
10.45 - 11.00 zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce
11.00 - 11.30 język angielski

WTOREK/CZWARTEK
8.00 - 8.30 religia
8.30 - 9.00 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie
9.00 - 9.20 zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów
9.20 - 9.50 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu
wychowania przedszkolnego
9.50 - 10.10 zabawy ruchowe
10.10- 11.15 pobyt na świeżym powietrzu
11.15 - 11.30 zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce

PIĄTEK:
8.00 - 8.40 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie
8.40 - 9.00
zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów
9.00 - 9.30 zajęcia dydaktyczne - realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu
wychowania przedszkolnego
9.30 - 9.40 zabawy ruchowe
9.40 - 10.10 zajęcia dydaktyczne
10.10 - 11.15
pobyt na świeżym powietrzu
11.15 - 11.30 zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce
11.30 - 12.00 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, obiad, pełnienie dyżuru podczas posiłku
12.00 - 12.30 poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne
12.30 - 13.50 zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z potrzebami edukacyjnymi
13.50 - 14.20 porządkowanie sali, zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem, podwieczorek
14.20 - 16.30 rozchodzenie się dzieci, z pozostałymi dziećmi ćwiczenia ogólnorozwojowe, samorzutna
aktywność dzieci, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe grafomotoryczne, rozwijające
percepcje słuchową, koordynacje wzrokowo-ruchową, zabawy ruchowe w ogrodzie lub w sali
przedszkolnej