O nas

SMERFY

Ramowy rozkład dnia

630 – 730 - grupy łączone
730 – 815 - schodzenie się dzieci 

Zabiegi higieniczne, mycie rąk w łazience.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zestaw ćwiczeń porannych.

815 – 825 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

825 –900– śniadanie, zabiegi higieniczne

900930 – zorganizowane zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, (religia-wtorek, czwartek), zabawa ruchowa

930 – 1110 – zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dziećmi, praca w małych grupach,zabiegi higieniczne, pobyt na świeżym powietrzu

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody zabawy w sali

1000 – 1015 – j. angielski (środa,piatek)

1110 – 1120 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

1120 – 1200 – obiad

1200– 1345 – zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni,
słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

1345- 1400 ciche zabawy wybranymi zabawkami, zabawy w małych grupach, słuchanie czytanych bajek, zabawy dydaktyczne Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe.

1400 – 1420 – podwieczorek i zabiegi porządkowo – higieniczne

1420 –1630 – rozchodzenie się dzieci (1530 –1630  grupy łączone)
 Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.
zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

 

Kontrast: Zmień rozmiar: AAA