O nas

SMERFY

Ramowy rozkład dnia

700 – 815schodzenie się dzieci

Zabiegi higieniczne, mycie rąk w łazience.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zestaw ćwiczeń porannych.

815 – 830 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

830 –900śniadanie

900930zorganizowane zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, (religia-wtorek, czwartek), zabawa ruchowa

930 – 1100 – zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dziećmi, praca w małych grupach,zabiegi higieniczne,

przygotowanie do wyjścia do ogrodu

1100 – 1130pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody zabawy w sali

1100 – 1115 – j. angielski (poniedziałek, środa)

1130 – 1145 – przygotowanie do obiadu
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

1145 – 1215obiad

1215– 1300 – zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni,
słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej

1400- 1420 – przygotowanie do podwieczorku
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

1300- 1400 ciche zabawy wybranymi zabawkami, zabawy w małych grupach, słuchanie czytanych bajek, zabawy dydaktyczne Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe.

1400 – 1420podwieczorek i zabiegi porządkowo – higieniczne

1420 –1600 – rozchodzenie się dzieci
 Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.
zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

 

Kontrast: Zmień rozmiar: AAA