O nas

SMERFY

Ramowy rozkład dnia
630 – 815 – schodzenie się dzieci Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe: Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe 
815 – 830 – przygotowanie do śniadania Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne  
830 –900– śniadanie
900 – 920 – zorganizowane zajęcia dydaktyczne Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, religia, zabawa ruchowa  
920 – 1015 – zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca indywidualna z dziećmi  
1015 – 1130– pobyt na świeżym powietrzu Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w razie niepogody zabawy w sali
1130 – 1145 – przygotowanie do obiadu Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
1145 – 1200 – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela  
1200 – 1245 – obiad
1245– 1400 – zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej  
1400- 1420 – przygotowanie do podwieczorku Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne  
1420 – 1440 – podwieczorek i zabiegi porządkowo - higieniczne
1440 –1630 –rozchodzenie się dzieci  Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.