O nas

SMERFY

Ramowy rozkład dnia – grupa I - Smerfy

6.30 – 8.15 – schodzenie się dzieci
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy
konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające
aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,
ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję
wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe
8.15 – 8.30 – przygotowanie do śniadania
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
8.30 –9.00 – śniadanie
9.00 – 9.20 – zorganizowane zajęcia dydaktyczne
Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania
przedszkolnego, (religia-wtorek, czwartek, j. angielski – poniedziałek,środa), zabawa ruchowa
9.20 – 10.15 – zabawy dowolne podejmowane przez dzieci wybranymi zabawkami, praca
indywidualna z dziećmi
10.15 – 11.30 – pobyt na świeżym powietrzu
Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje
przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek
ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, w
razie niepogody zabawy w sali
11.30 – 11.45 – przygotowanie do obiadu Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
11.45 – 12.00 – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
12.00 – 12.45 – obiad
12.45– 14.00 – zabiegi higieniczne, odpoczynek poobiedni
słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej
14.00- 14.20 – przygotowanie do podwieczorku
Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
14.20 – 14.40 – podwieczorek i zabiegi porządkowo - higieniczne
14.40 –16.30 –rozchodzenie się dzieci
Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci.
Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję
wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub
w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia
w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia