O nas

Słoneczka

Szczegółowy plan dnia – grupa Słoneczka

630-800 – schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę, myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itp., praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnym. Zestaw ćwiczeń porannych.

 

Poniedziałek

800-840 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

840-900 – zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów

900-930 – zajęcie dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930-940 zabawy ruchowe

940-1010 – zajęcie dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1010 - 1115 - pobyt na świeżym powietrzu – zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę ciała dziecka

1115-1130 – zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce

 

wtorek, czwartek

800-830religia

830-900 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

900-920 – zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów

920-950 – zajęcie dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

950-1010 zabawy ruchowe

1010 - 1115 - pobyt na świeżym powietrzu – zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę ciała dziecka

1115-1130 – zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce

 

środa, piątek

800-840 – porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

840-900 – zabiegi higieniczne po śniadaniu, mycie zębów

900-930 – zajęcie dydaktyczne – realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930-945 zabawy ruchowe, zabawy integracyjne w kole, zabawy ruchowe przy muzyce

945 - 1100 - pobyt na świeżym powietrzu – zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę ciała dziecka

11001130 język angielski

1130-1200 - porządkowanie sali, zabiegi higieniczne przed posiłkiem obiad, pełnienie dyżuru podczas posiłku

1200-1220 – poobiedni odpoczynek, słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki relaksacyjnej

1220-1350 – zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne

1350-1420 - porządkowanie sali, zabiegi higieniczne, podwieczorek.

1420-1630 – rozchodzenie się dzieci Z dziećmi pozostającymi ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, itp. Zabawy ruchowe w Sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w Sali lub w ogrodzie, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń z dnia.