Strefa Rodzica

Kampania „Mama, Tata, tablet”

Zapraszamy do zapoznania się z kampanią „Mama, tata, tablet” prowadzoną przez Fundację Dzieci Niczyje, powstałą z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.
 
http://mamatatatablet.pl
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA