Strefa Rodzica

Adaptacja przedszkolna dziecka

Pierwszy dzień w przedszkolu to trudny moment
zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli.
Dla dziecka to przede wszystkim nowe miejsce
i nowi koledzy, obca pani, która ustala nieznane
mu zasady i dba o to, aby były przestrzegane.
Dla rodziców to wielkie przeżycie, niepewność
oraz lęk o własne dziecko.

Poniżej artykuł, w którym znajduje się kilka rad dla rodziców mających na celu pomóc dziecku w adaptacji przedszkolnej.

Kontrast: Zmień rozmiar: AAA