Co nowego w naszym przedszkolu?
piątek, 9 kwiecień 2021

Minister zdrowia poinformował o przedłużeniu do 18 kwietnia dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Jednym z nich jest zamknięcie przedszkoli.
 
 W związku z tym nasza placówka będzie nieczynna do 18.04.2021 r. 
 
Przypominamy że Dyrektor na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek


– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci.

W związku z tym, Rodziców zainteresowanych opieką dziecka w przedszkolu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 
W tym czasie Rodzice będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Przpominamy także że w
 tym czasie podstawa programowa wychowania przedszkolnego będzie realizowana poprzez pracę zdalną nauczycieli.  
Zachęcamy do korzystania z propozycji zabaw i ćwiczeń  przygotowywanych przez nauczycieli, systematycznie zamieszczanych w zakładkach poszczególnych grup na stronie internetowej naszego  przedszkola. Przygotowywane będą także propozycje zabaw i ćwiczeń w zakładce język angielski oraz terapia logopedyczna. W razie potrzeby konsultacji z nauczycielami prosimy o kontakt mailowy: nauczycieleprzedszkole2czaniec@gmail.com

 
 


środa, 7 kwiecień 2021

Odpłatności

 

Informujemy, że na tablicy ogłoszeń w budynku głównym oraz na naszej stronie internetowej w zakładce

Strefa Rodzica -> Odpłatność,  pojawiła się informacja dotycząca odpłatności. Termin płatności - 15 kwietnia.

Prosimy o terminowe regulowanie należności.środa, 31 marzec 2021

Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Serdecznych spotkań w gronie rodziny,

 

życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy przedszkola. wtorek, 30 marzec 2021


Do 11 kwietnia ograniczona została praca stacjonarna przedszkoli. 
W tym czasie podstawa programowa wychowania przedszkolnego
będzie realizowana poprzez pracę zdalną nauczycieli.  
Zachęcamy do korzystania z propozycji zabaw i ćwiczeń  przygotowywanych przez nauczycieli,
systematycznie zamieszczanych w zakładkach poszczególnych grup na stronie internetowej naszego  przedszkola. 
Przygotowywane będą także propozycje zabaw i ćwiczeń w zakładce język angielski oraz terapia logopedyczna.
W razie potrzeby konsultacji z nauczycielami prosimy o kontakt mailowy: nauczycieleprzedszkole2czaniec@gmail.com


poniedziałek, 29 marzec 2021

Nowa Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wchodzącym w życie 29.03.2021 r.
-
  Dyrektor na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e) wykonują działania ratownicze,
  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek


– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci

W związku z tym, Rodziców zainteresowanych opieką dziecka w przedszkolu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 


BIP
DANE TELEADRESOWE

Publiczne Przedszkole nr 2
 w Czańcu

ul. Kard. K. Wojtyły 67
43-354 Czaniec

przedszkole2czaniec@gmail.com

tel.: 33 8 109 128
Kontrast: Zmień rozmiar: AAA